หมวดหมู่ บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซ - สถานที่มีชื่อเสียง
บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซ - สถานที่มีชื่อเสียง

“ ประเทศแห่งคนซื่อสัตย์” แม้จะมีแร่ทองแดงแร่ไททาเนียมฟอสฟอรัสทองเงินสังกะสีนิกเกิลและน้ำบาดาลในดินเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ประชากรของบูร์กินาฟาโซต้องการอาหารน้ำและการศึกษาประมาณหนึ่งในสามของจำนวนนี้ไม่รู้หนังสือ แต่เป็นผลมาจากอดีตอาณานิคม

อ่านเพิ่มเติม
บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซ - สถานที่มีชื่อเสียง

“ ประเทศแห่งคนซื่อสัตย์” แม้จะมีแร่ทองแดงแร่ไททาเนียมฟอสฟอรัสทองเงินสังกะสีนิกเกิลและน้ำบาดาลในดินเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ประชากรของบูร์กินาฟาโซต้องการอาหารน้ำและการศึกษาประมาณหนึ่งในสามของจำนวนนี้ไม่รู้หนังสือ แต่เป็นผลมาจากอดีตอาณานิคม
อ่านเพิ่มเติม
Загрузка...