หมวดหมู่ กายอานา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกายอานา: ภาพรวม, ภาพถ่ายและคำอธิบาย
กายอานา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกายอานา: ภาพรวม, ภาพถ่ายและคำอธิบาย

กายอานาเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ เป็นเวลานานที่ประเทศนี้เป็นอาณานิคมของอังกฤษและตลอดเวลาที่ผ่านมามีเพียงการเกษตรเขตร้อนเท่านั้นที่กำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตามตอนนี้กายอานาเป็นที่สนใจของนักเดินทางเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม
กายอานา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกายอานา: ภาพรวม, ภาพถ่ายและคำอธิบาย

กายอานาเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ เป็นเวลานานที่ประเทศนี้เป็นอาณานิคมของอังกฤษและตลอดเวลาที่ผ่านมามีเพียงการเกษตรเขตร้อนเท่านั้นที่กำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตามตอนนี้กายอานาเป็นที่สนใจของนักเดินทางเป็นพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
Загрузка...