หมวดหมู่ ลาว

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาว: รายการภาพถ่ายและคำอธิบาย
ลาว

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาว: รายการภาพถ่ายและคำอธิบาย

ลาวมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมอันหลากหลาย: อนุสาวรีย์วัดภูมิทัศน์อันงดงามของป่าไม้และภูเขาพืชและสัตว์แปลกตา สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนั้นมีสีสันมาก (และบางแห่งยังไม่ได้รับการศึกษาจนถึงจุดสิ้นสุดและเส้นทางยังไม่ได้ถูกวาง) และน่าชื่นชม เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาลาวถูกเรียกว่า "อาณาจักรแห่งช้างล้าน" ในบทกวี

อ่านเพิ่มเติม
ลาว

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาว: รายการภาพถ่ายและคำอธิบาย

ลาวมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมอันหลากหลาย: อนุสาวรีย์วัดภูมิทัศน์อันงดงามของป่าไม้และภูเขาพืชและสัตว์แปลกตา สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนั้นมีสีสันมาก (และบางแห่งยังไม่ได้รับการศึกษาจนถึงจุดสิ้นสุดและเส้นทางยังไม่ได้ถูกวาง) และน่าชื่นชม เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาลาวถูกเรียกว่า "อาณาจักรแห่งช้างล้าน" ในบทกวี
อ่านเพิ่มเติม
Загрузка...